Sơn bóng nội thất (Lon 5 lít)

1.131.000

Sơn có bề mặt bóng dịu, màng sơn chịu ưà rửa tốt, màu sắc bền đẹp, độ phủ cao, dễ thi công

Danh mục: