Sơn bóng nội thất (Lon 1 lít)

246.000

Sơn có bề mặt bóng dịu, màng sơn chịu ưà rửa tốt, màu sắc bền đẹp, độ phủ cao, dễ thi công

Danh mục: