SƠN CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG (Lon 5 lít)

998.000

Chống thấm cực tốt, trộn đều với xi măng theo ti lệ 1:1 khi thi công

Danh mục: