SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT NANO (Lon 5 lít)

984.000

Chống thấm, kháng kiềm cực tốt, chống rêu mốc tối ưu, độ phủ cao, liên kết bề mặt cao