SƠN LÓT SIÊU BÁM DÍNH SIÊU KHÁNG KIỀM (Lon 5 lít)

1.097.000

Chống thấm, kháng kiềm cực tốt, chống rêu mốc tối ưu, độ phủ cao, liên kết bề mặt cao